Tawo Bisaya

Monday, March 2, 2009

Pagpakatawo

Mahibulag ba ang pagkatawo ug ang pagkaBisaya?
Mahimo bang tawo gihapon bisan dili magpakaBisaya?
Mahimo bang Bisaya gihapon bisan dili magpakatawo?